Practiscore, podstawy nawigacji

Odczytywnie wyników

W strzelectwie dynamicznym IPSC wynik zawodnika tzw Hit Factor oblicza się dzieląc punkty zdobyte na torze przez czas, w którym strzelec wykonał zadanie.

Ważna jest więc zarówno celność, jak i czas strzelania. Każdy zawodnik musi znaleźć równowagę, w której potrafi przy swojej maksymalnej szybkości zachować celność.

Poniżej krótka ściągawka, jak poruszać się po Practiscore i jak odczytywać i filtrować wyniki.

Oczywiście jest to tylko pobieżne wprowadzenie. Ten program to potężne narzędzie to budowania i oceniania skomplikowanych meczy. Ale na razie nie zagłębiajmy się w szczegóły.

Po wejściu i zalogowaniu w Practiscore na dole mamy listę minionych wydarzeń (Recent Events), w których braliśmy udział. Wybieramy interesujące nas wydarzenie.

Można też wejść w wydarzenie bezpośrednio z linku, który zazwyczaj publikuje organizator wraz  z komunikatem z wynikami.

Otwiera się nam lista, z wynikami:

Po zakończeniu każdego meczu miejsca, które zajęli zawodnicy obliczane są w ten sposób, że najlepszy zawodnik ma przyporządkowane 100%, a pozostałe miejsca to stosunek procentowy ich wyniku do najlepszego strzelca.

Z listy wyników dowiadujemy się też:

Czas przebiegu

Hit factor

Liczba i rodzaj trafień (Alfa, Charle, Delta)

A także liczba missów (nierafionych celów)

Liczba trafionych celów karnych NS(no-shoot)

Powyżej listy wyników mamy opcje sortowania wyników (Show/Hide Option) z podziałem na klasy, dywizje, kategorie, oraz wyniki całego meczu, lub poszczególnych torów(Stages)

Możemy sie porównywać ze wszystkimi w meczu, lub zawodnikami w tej samej dywizji, czy kategorii

Kolejna częsć poradnika: Jak rejestrować się na zawody