Kurs Sędziego Strzelectwa

Zapraszamy na organizowany przez nasz klub kurs na sędziego strzelectwa sportowego kl.III, oraz sędziego dynamicznego. Dodatkowo kurs zakończony będzie egzaminem kompetencyjnym IPSC.
Jak zwykle zadbaliśmy o to, aby zaangażować jako wykładowców osoby najlepsze w swoim fachu. I tak: za dynamikę odpowiadał będzie Tomasz Sowa. Sędziów kl.III poprowadzi Szymon Polaszczyk. Egzamin kompetencyjny przeprowadzi Jacek Kociołek.
Zawartośc merytoryczna kursu:
-Kolegium sędziów.
-Zasady zdobywania i podnoszenia licencji sędziowskich.
-Zawody w strzelectwie.
-Rodzaje zawodów. Kalendarze PZSS, WZSS. Organizacja zawodów.
-Bezpieczeństwo i przebieg konkurencji.
-Wskaźnik bezpieczeństwa. Zadania sędziów na stanowiskach. Przebieg konkurencji strzeleckich. Zdarzenia specjalne na stanowisku.
-Ocena tarcz i postępowanie z wynikami.
-Zasady oceniania i kalibrowania przestrzelin. Skróty DNS, DSQ, DNF. Tworzenie rankingu i przygotowywanie rezultatów.
-Tarcze elektroniczne.
-Zasady działania. Systemy do prowadzenia rankingu. Problemy z tarczami elektronicznymi.
-Przepisy Pistolet.
-Konkurencje 25m. Niesprawności. Postawa w pistolecie.
-Przepisy karabin.
-Postawy. Ubiór w karabinie. Urządzenia pomiarowe.
-Przepisy strzelba.
-Omówienie konkurencji: Rzutki, Trap, Skeet i Double Trap.

-Wprowadzenie do strzelectwa dynamicznego, konkurencje.
-Międzynarodowe i krajowe przepisy sportu strzeleckiego.
-Kolegium Sędziów PZSS, NROI, IROA.
-Bezpieczeństwo w strzelectwie dynamicznym.

 • strefy bezpieczeństwa
 • kąty bezpieczeństwa
 • minimalna odległość od celu
 • strzał przypadkowy
  -Poziomy zawodów
  -Klasy sprzętowe
  -Kategorie wiekowe
  -Funkcyjni na zawodach:
  Range Master (RM) – Sędzia Główny Zawodów
  Match Director (MD) – Kierownik Zawodów
  Stats Officer (SO) – Sędzia RTS
  Quartermaster (QM) – Serwis
  Chief Range Officer (CRO) – Sędzia strefowy (Kierownik toru)
  Range Officer (RO) – Sędzia na torze
  Kandydat Range Officer (K. RO) – pomocnik sędziego toru (tylko w Polsce)
  Helper (H) – Pomocnik
  Credo Sędziego. Jak być lepszym sędzią.
  -Wyposażenie sędziego na torze:
  Timer, kalibromierz, podkładka, długopis, ołówek, „
  -Kontrola broni i wyposażenia (Gun Check)
  Bezpieczniki w broni
  Pudełko pomiarowe
  Ciężarek lub dynamometr – pomiar spustu
  Przymiar do magazynków
  -Wyposażenie zawodnika:
  Equipment Check Sheet
  Pas i ułożenie wyposażenia wg klas sprzętowych
  Komendy sędziego na torze
  -Przebieg na torze:
  Obowiązki sędziego
  Zachowanie sędziego na torze
  Briefing
  Obchód toru
  Zatrzymanie zawodnika
  Awaria wyposażenia strzelnicy
  Reshoot – powtórzenie przebiegu
  -Punktacja:
  Ocena i klasyfikacja tarcz
  Kalibrowanie przestrzelin
  Ocena celów metalowych
  -Dokumenty oraz ich obieg podczas zawodów
  Metryczki
  -Kary:
  Ostrzeżenie
  Procedura
  Dyskwalifikacja
  Arbitraż
  -Strzelnica:
  Budowa i opis torów
  Wyposażenie strzelnicy
  Cele : tarcze, poppery, płytki

Miejsce:
Część teoretyczna – Tarnów, Krakowska 101
Część praktyczna – Strzelnica TopGun, Ładna k/Tarnowa

Czas: start godz 9:00

Koszt:

Kurs – 500zł
Egzamin Kompetencyjny 100zł

Zgłoszenie: kontakt@legion.net.pl.
Przy zgłoszeniu należy wpłacić kwotę 100zł na konto KS Legion 21 1090 2590 0000 0001 4659 8823. W tytule wpisujemy „opłata za licencję sędziowską”
Do zobaczenia na zajęciach!