Kurs Prowadzącego Strzelanie

Kurs Prowadzącego Strzelanie
Zapraszamy na najbliższą edycję kursu 05-07 lipca

W kursie może uczestniczyć osoba która:
a) skończyła 21 lat
b) posiada licencję oraz patent PZSS lub
c) posiada pozwolenie na broń lub
d) posiada dopuszczenie do użytkowania broni
Uczestnicy kursu nabędą uprawnienia prowadzącego strzelanie w następujących kategoriach:
A. – pneumatycznej,
B. – palnej bocznego zapłonu,
C. – palnej centralnego zapłonu,
D. – maszynowej (pistolet),
E. – samoczynnej,
F. – gładkolufowej (powtarzalna – pump action),
G. – gładkolufowej,
H. – czarno prochowej”.
Koszt uczestnictwa 800zł
Opłata za kurs zawiera koszt wydania legitymacji przez PZSS.
Harmonogram:
05 lipca, start godz 17:00, miejsce: Shooter Tarnów, Krakowska 101
06 lipca, start godz 9:00, miejsce: Sala wykładowa fundacji 'Rusz Się’; Lwowska 31-33.
07 lipca, start godz 10:00, miejsce Strzelnica TopGun, Ładna k/Tarnowa
Zgłoszenia proszę wysyłać na: kontakt@legion.net.pl
Liczba miejsc ograniczona