• pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
  • potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  • Patent Strzelecki
  • Licencja Zawodnicza
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do dysponowania broni,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do dysponowania broni,
  • dwie fotografie o wymiarach 3×4 cm,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł z tytułu wydania pozwolenia na broń