3-GUN In-door

Program zawodów strzeleckich

KS LEGION i strzelnica BIG GUN zapraszają na zawody w formule 3GUN. Liczba przebiegów (torów): 3. Minimalna liczba wszystkich strzałów punktowanych: 100. Na torach do ostrzelania znajdują się tarcze IPSC i tarcze 3GUN, popery, płytki metalowe, cele kruche (rzutki).

zawody rozgrywane w oparciu o regulamin strzelań konkurencji 3Gun

 1. CEL ZAWODÓW      

 Popularyzacja strzelectwa sportowego, itp.

 • ORGANIZATOR ZAWODÓW

Legion Tarnów, Licencja PZSS – LK-121/2021

Krakowska 101; 33-100 Tarnów

Kierownik zawodów: Piotr Liszka, tel: 512 649 873

 • TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW         

Czas: 26 styczeń, 2022r

Miejsce: strzelnica Big Gun, Kraków ul. Winnicka 52

 • PROGRAM ZAWODÓW       

Przebieg konkurencji i punktacja

Przed przebiegiem zawodnik rozkłada na stanowiskach broń. Pistolet i PCC  jest załadowana i zabezpieczona. Strzelba: kondycja 3(rozładowana), ładowanie wyłącznie z pasa. Pistolety bez bezpiecznika zewnętrznego, ale z działającym bezpiecznikiem wewnętrznym uznaje się za zabezpieczone (np. Glock). Strzelby z magazynkiem pudełkowym nie są dopuszczone.

Punktacja:

Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach).

Ocena celów:

 1. Tarcze wymagają jednej przestrzeliny w centralnym okręgu lub dwóch przestrzelin w zewnętrznym kręgu punktowanej części tarczy, aby nie zostały doliczone kary. Przykłady punktacji: Jedna przestrzelina w centralnym polu = brak kary.  Dwie przestrzeliny w innych punktowanych polach = brak kary W trakcie zawodów mogą być używane także inne tarcze papierowe IPSC lub IDPA, zawierające więcej, niż dwa pola punktowe. W takim przypadku pole A będzie uznawane jako centralne, a pozostałe pola (B, C, D) jako inne punktowane pola.
 • Kary nakładane są w następujący sposób:
 1. Jedna przestrzelina poza centralnym okręgiem = kara 2,5 sekundy.
  1. Brak jakiejkolwiek przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy = kara 5 sekund.
  1. Nieostrzelanie jednego celu = kara 5 sekund.
  1. Nietrafienie celu metalowego lub rzutka = kara 5 sekund.
  1. Nietrafienie celu metalowego ustawionego w odległości ponad 40 metrów = kara 10 sekund.
  1. Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) = kara 5 sekund za każde trafienie.

Zawody rozgrywane są bez podziału na klasy sprzętowe, z racji ograniczeń technicznych na strzelnicy, jako karabin dopuszcza się wyłącznie PCC. W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do sędziego głównego.

 • UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS, bez ograniczenia wieku

 • PUNKTACJA

Indywidualna, wg zasad 3Gun.

 • NAGRODY

Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe

 • ZGŁOSZENIA

Rejestracja przez Practiscore: https://practiscore.com/3gun-in-door/register

Otwarcie rejestracji 16.1.2022 g. 20.00, zamknięcie 25.1.2022 g. 20.00

 • KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa: 120zł. Płatność na miejscu.

 1. SPRAWY RÓŻNE

Obowiązują wytyczne MZ dotyczące epidemii Covid-19

możliwość wypożyczenia broni obiektowej do udziału w konkurencji

Chęć wypożyczenia należy zgłosić mailowo, lub telefonicznie, po rejestracji

kontakt@legion.net.pl, tel: 512 649 873